Kanał Wyżej
Status prawny
Tresc
Dom Dziecka Nr 2 działa w szczególności na podstawie:
 
1) Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 149 poz. 887)
 
2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 292 poz. 1720 z późn. zmianami)
 
3) Ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami)
 
4) Ustawy o rachunkowości  z dnia 29 listopada 1994 roku (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zmianami)
 
5) Utawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759)
 
6) Statutu Domu Dziecka Nr 2
 
7) Regulaminu Domu Dziecka Nr 2
 
                                                                Zalaczniki
Regulamin organizacyjny
Statut
 


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa