Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status prawny

Status prawny
Treść

Dom Dziecka Nr 2 działa w szczególności na podstawie:

 

1) Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 149 poz. 887)

 

2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 292 poz. 1720 z późn. zmianami)

 

3) Ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami)

 

4) Ustawy o rachunkowości  z dnia 29 listopada 1994 roku (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zmianami)

 

5) Utawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759)

 

6) Statutu Domu Dziecka Nr 2

 

7) Regulaminu Domu Dziecka Nr 2

 

                                                                


Wprowadził BZMW/bip.alesniewska 2010-04-12
Aktualizujący bzmw/bip.alesniewska 2015-05-08
Zatwierdzający bzmw/bip.bmlodziejewska 2015-05-08
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2015-05-08
Wersja standardowa