Kanał Wyżej
Rejestry i ewidencje

W Domu Dziecka prowadzone są następujące ewidencje i rejestry:
Rejestry:
Rejestr zarządzeń dyrektora placówki Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw Rejestr kancelaryjny korespondencji wg jednolitego rzeczowego wykazu akt Rejestr skarg i wniosków Rejestr zawieranych umów cywilno-prawnych Rejestr zamówień publicznych Rejestr pieczęci i stempli
Ewidencje:
Ewidencja akt osobowych pracowników Ewidencja akt osobowych wychowanków Księga meldunkowa wychowanków Księga druków ścisłego zarachowania Księgi inwentarzowe Księgi obiektów budowlanych


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Rejestry i ewidencje

Wersja standardowa