Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Rejestry i ewidencje

W Domu Dziecka prowadzone są następujące ewidencje i rejestry:

Rejestry:

 1. Rejestr zarządzeń dyrektora placówki
 2. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
 3. Rejestr kancelaryjny korespondencji wg jednolitego rzeczowego wykazu akt
 4. Rejestr skarg i wniosków
 5. Rejestr zawieranych umów cywilno-prawnych
 6. Rejestr zamówień publicznych
 7. Rejestr pieczęci i stempli

Ewidencje:

 1. Ewidencja akt osobowych pracowników
 2. Ewidencja akt osobowych wychowanków
 3. Księga meldunkowa wychowanków
 4. Księga druków ścisłego zarachowania
 5. Księgi inwentarzowe
 6. Księgi obiektów budowlanych


Wprowadził BZMW/bip.alesniewska 2012-11-16
Aktualizujący bzmw/bip.alesniewska 2012-11-16
Zatwierdzający bzmw/bip.bmlodziejewska 2012-11-16
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-11-16
Wersja standardowa